19.11.2019 

Publikimi i Analizës mbi legjislacionin e Kosovës për Filantropinë dhe OJQ-të

Në ambientet e Resource Center, Forumi për Iniciativa Qytetare, ka realizuar Publikimin e analizës mbi legjislacionin e Kosovës për filantropi dhe OJQ. Analiza në fjalë, me autor Qerkin Berisha, ekspert ligjor, trajton mënyrat e financimit të OJQ-ve dhe nevojën për institucionalizimin e mëtejmë të filantropisë.

 

 24.10.2019

Manual pune për OJQ-të rinore

 Duke parë mungesën e manualeve të punës në gjuhën shqipe, FIQ përmes projektit "Mundësimi i të rinjve për t'u angazhuar me demokracinë dhe zhvillimin" financuar nga NED, ka përpiluar këtë manual pune, që do t'u shërbej organizatave të reja në punën e tyre. Ky manual është shkruar nga Arieta Dragusha. 

 18.10.2019

Analizë e kornizës ligjore për ndërmarrjet sociale në Kosovë

 6 Qershor 2017

Raporti " Problemet që cënojnë mirëqeniën e banorëve në fshatrat dhe qytezat e Kosovës

23 April 2014

03 December 2013

 20 November 2013

 29 QERSHOR 2015

Analize legjislacionit te Kosoves lidhur me Filantropine

 30 MARS 2017

Konferenca Kombëtare për Filantropinë

 12 TETOR 2016

Manual për aplikimin e standardeve për mbledhjen e fondeve

 20 NËNTOR 2013

Speech held by Dajana Berisha, Executive Director of FIQ, on the occasion of Good Water Neighbors Conference

Donatorët e FIQ: