E-Newsletters

Njoftim për aktivitetet gjatë muajit Qershor-Korrik-Gusht 2015

Njoftim për aktivitetet gjatë muajit Prill-Gusht 2013

Njoftim për aktivitetet gjatë muajit Janar-Shkurt 2013

Activites during of Feb /Aper 2012

Activites during of November 2011 – January 2012

Activites during of July/October 2011

Donatorët e FIQ: