Poziv za prijavljivanje - ATAR 2

FIQ, zajedno sa Univerzitetom LINK Campus, podržan od strane Kancelarije Evropske Unije na Kosovu, pokrenuo je projekat "Ubrzavanje Samozapošljavanja i Preduzetništva na Kosovu".

Predložena akcija će direktno povećati zapošljavanje nezaposlenih mladih ljudi sa teškim socio-ekonomskim uslovima, ohrabrujući ih da izraze svoje ideje o preduzetništvu u pogledu poljoprivrednih i ICT okvira.

100 pojedinaca odabranih iz ciljne grupe prošlo je intenzivnu obuku za izgradnju kapaciteta o ključnim temama vezanim za veštine samozapošljavanja i preduzetništva kao deo programa "Start-up Accelerator". Na kraju programa Start-Up Accelerator, 50 najboljih ideja će biti predstavljeno panelu stručnjaka i lokalnih investitora.

Predložena akcija će direktno povećati zapošljavanje nezaposlenih mladih ljudi sa teškim socio-ekonomskim uslovima, ohrabrujući ih da izraze svoje ideje o preduzetništvu u pogledu poljoprivrednih i ICT okvira.

Komisija će odabrati 20 start-up sa najvećim potencijalom za otvaranje novih radnih mjesta će biti nagrađeni sa donacijama u vrednosti do 8.000 €, koji će takođe imati priliku da podignu sredstva iz domaćih investitora, i da će se pratiti u implementiraju u praksi svoje poslovne ideje.

Ko može da se prijavljuje?

Ovaj projekat je specijalno dizajniran za dobrobit mladih nezaposlenih i mladih korisnika socijalne pomoći. Starost kandidata bi trebala biti između 18 i 29 godina. Prijave se očekuju od mladih iz gore navedenih kategorija koje žele da započnu svoj posao.

Kriterijumi evaluacije za odabir 100 najboljih aplikacija biće zasnovani na sledećim elementima:

Mora biti u embrionalnoj fazi, ili nešto što je upravo počelo.
Trebalo bi da se zasniva na lokalnim resursima.
Mora biti ekološki prihvatljiv i društveno odgovoran.
Trebalo bi osigurati zaposlenje za domaće stanovništvo.
Trebalo bi postojati jasna vizija za budući rast poslovanja
Potrebno je napraviti osnovnu procjenu lokalnog tržišta da prihvati konkurente i komparativne prednosti.
Mora se uključiti u oblast "Održivo poljoprivreda" ili "IKT"

Projektom koji finansira EU rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu, implementirano od strane FIQ i LC.