Takime në komuna rreth Filantropisë

01/09/2017

Dje ishim në Gjilan për të biseduar me anëtarët e Rotary Club Gjilan rreth ngjarjes FIDES, cermonia e vetme në Kosovë që e simbolizion dhe vlerëson kontributin filantropik. Kjo ishte njëra nga vizitat që ekipa e FIQ po i zhvillon në komunat e Kosovës. Gjatë takimit kuptuam më shumë rreth aktiviteteve të Rotary Club në Gjilan. Ata janë inkurajuar që të aplikojnë apo të nominojnë biznese, OSCHC apo grupe joformale për cmimet FIDES.

Takime të ngjashme janë zhvilluar në Prishtinë, Pejë, Mitrovicë dhe do të zhvillohen në vazhdimësi me komuna të tjera .
Çmimi FIDES simbolizon mirënjohje publike për kompanitë dhe individët nga Kosova dhe diaspora të cilët në mënyrë sistematike dhe me ndjeshmëri ndaj ambientit, kulturës dhe vlerave tradicionale kanë mbështetur aktivitete dhe projekte të interesit të përbashkët.


Për të lexuar më shumë rreth ceremonisë FIDES: http://www.fiq-fci.org/sq/fides-/

Donatorët e FIQ: