Sefë Govori
MENAXHER I FINANCAVE

sefe.govori@fiq-fci.org


Sefë Govori

Sefë Govori, ka studiuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Si Menaxher i Financave, Sefa sjell mbi 7 vjet përvojë të menaxhimit financiar në organizatën FIQ.Në këtë rol, Sefa drejton të gjitha aspektet financiare të organizatës duke përfshirë praktikat e kontabilitetit, buxhetimin, planifikimin financiar dhe monitorimin e performancës financiare.

Para se t'i bashkohej FIQ, Sefa ka pasur poste të ndryshme sfiduese si Menaxher i Projektit në Organizatën Ndërkombëtare për Migrim (IOM - Kosovë), Menaxher i Financave në kompani të ndryshme private.

Donatorët e FIQ: