Saranda Krasniqi
ZYRTARE E PROJEKTIT

saranda.krasniqi@fiq-fci.org


Saranda Krasniqi

Saranda Krasniqi është Zyrtare e Projektit për Shtëpinë e Shoqërisë Civile - CSH, Projekt në FIQ.  Saranda ka përvojë të gjatë pune në shumë organizata ndërkombëtare dhe vendore në fushën e koordinimit, menaxhimit, ngritjes së fondeve, administrimit, përkthimit, mbrojtjes së fëmijeve, dhe  aftësimit profesional. Saranda ka diplomuar ne Gjuhë dhe Letëresi Angleze, dhe ka perfunduar Master në Gjuhën Angleze, ndërsa ka ndjekur një numër trajnimesh brenda dhe jashtë vendit.

Donatorët e FIQ: