Oltion Beshiri
ZYRTAR I PROGRAMIT

oltion.beshiri@fiq-fci.org


Oltion Beshiri

Oltion Beshiri ka përfunduar studimet për biznes dhe menaxhmet në Kolegjin Universum. Është i profilizuar në fushën e marketingut digjital.Ka qenë pjesë e Innovation Center of Kosovo, si asistent i programeve të trajnimeve dhe organizimit të eventeve. Oltioni është themelues I platformës digjitale Image of Kosovo,platformë kjo që e promovon Kosovën globalisht.Ka eksperiencë në sektorin e organizatave të shoqërisë civile,duke qenë lider i kampanjës “Energy for Long Term”,pjesë e grupit të ambasadorëve të rinjë në FIQ në vitin 2015.Stafit të FIQ iu bashkua në Gusht 2018 si zyrtar i programit,si dhe menaxhon mediat sociale dhe komunikimin vizual në FIQ.
Oltioni është pjesë e përfaqësuesës së Kosovës në Hendboll.

Donatorët e FIQ: