Lirika Hoxha
ZYRTARE PËR FINANCA

lirika.hoxha@fiq-fci.org


Lirika Hoxha

Lirika Hoxha ka studiuar Menaxhim Biznesi dhe Ndërmarsi në Universitetin Sttafordshire dega Kosovë.

Lirika iu bashkua FIQ-it në nëntor 2016 si praktikante në financa, tani asiston në punët administrative dhe financiare. Ajo para se ti bashkohej FIQ-it ka punuar në fushëveprimtarinë e njejtë në sektorin privat, ku edhe hapat fillestar i ka kaluar gjatë kohës kur edhe ka studiuar.

Donatorët e FIQ: