Kushtrim Puka
DREJTOR I PROGRAMEVE

kushtrim.puka@fiq-fci.org 


Kushtrim Puka

Kushtrim Puka është Drejtor i Programeve në FIQ. Ai udhëheqë dy nga tre programet kryesoret të FIQ-it: ate të Filantropisë dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm. Ai ka një përvojë të madhe në sektorin privat dhe ate publik, duke punuar me kompanitë dhe organizatat lidere siç janë ELKOS Group, Instituti për Studime të Avancuara GAP dhe Ipko Telecommunications LLC. Kushtrimi, si ndërmarrës ka themeluar GLOBEX International dhe ushtron detyrën e këshilltarit në një numër të konsiderueshëm biznesesh të vogla në Kosovë. Poashtu është anëtar bordi i ECOenergy (Finlandë), dhe si anëtar i bordit në Iniciativën për Ambient dhe Zhvillim Lokal (Kosovë), ku është edhe bashkëthemelues. Kushtrimi ka përfunduar studimet ne Rochester Institute in Technology, me fokus kryesor ne Ndërmarrësi dhe Administrim Biznesi dhe me fokus dytësot në Politikat Publike.

Donatorët e FIQ: