SRB

U sklopu projekta „Podsticanje održivog organizacionog razvoja OCD-a na Kosovu“, projekat koji finansira Evropska unija, a kojim upravljaju Kancelarija EU na Kosovu, Forum za građansku inicijativu – FIQ i Institut za razvojnu politiku – INDEP, organizirana je obuka sa OCD u upravljanju projektnim ciklusom.                               

26 organizacija civilnog društva koristilo je ovu obuku u cilju povećanja vještina učesnika u upravljanju projektnim ciklusom i pružanja im vještina potrebnih za identifikaciju potreba i pripremu adekvatnih projektnih prijedloga.

Dole navedeno mozete pronaci dokument o obuci

KONSULTATIVNOJ RADIONICI SA ORGANIZACIJAMA GRAĐANSKOG DRUŠTVA NA KOSOVU

 

U sklopu projekta „Podsticanje održivog organizacionog razvoja OCD-a na Kosovu“, projekat koji finansira Evropska unija, a kojim upravljaju Kancelarija EU na Kosovu, Forum za građansku inicijativu – FIQ i Institut za razvojnu politiku – INDEP, organizovali su konsultativnu radionicu sa preko 50 organizacija građanskog društva na Kosovu.

Svrha ove radionice bila je da se utvrde glavni problemi sa kojima se OGD suočavaju u oblastima koje su predmet njihovog fokusa, relevantni akteri, potencijalan doprinos individualnih organizacija u rešavanju hitnih stvari, kao i prilike za stvaranje koalicija između OGD radi zajedničkog rešavanja tih stvari. Štaviše, od OGD, koje su radile zajedno u sedam različitih radnih grupa, očekivalo se da osmisle dugoročne ideje i rešenja za glavne probleme koji karakterišu određeni sektor.

Učesnici su prepoznali glavne stvari u sedam prioritetnih oblasti od 10 koje su prvo izabrane, a koje su dobile prioritet na osnovu nalaza elektronske ankete koju su organizatori podelili pre održavanja radionice.