Najčešća  postavljana pitanja

1.  Da li imaju prednost NVO koje su učestvovale u konsultacijama koje je organizovao ovaj projekat?

Učešće u konsultacijama, tačnije u informativnim sesijama, ili u događajima realizovanim u okviru Projekta, ne garantuje vam nikakve prednosti u poređenju sa ostalim organizacijama koje nisu učestvovale u događajima realizovanim u okviru Projekta.

2.Da li će učesnici dobiti sertifikat nakon završetka Akademije održivog razvoja?

Da, učesnici Akademije održivosti će biti sertifikovani za učešće.

3.Ko će pokriti troškove dolaska/odlaska sa Akademije?

Putne troškove dolaska/odlaska sa Akademije pokriva projekat. Troškovi moraju biti razumni, tj. putovanje mora biti obavljeno javnim prevozom i sertifikovano putem fiskalnog kupona, ili u nedostatku kupona,  putem karte.

4.Da li možemo uključiti ove troškove u predlog projekta?

Nema potrebe.

5.Koliko ljudi iz jedne nevladine organizacije može prisustvovati ovoj Akademiji?

Iz jedne NVO, mogu učestvovati dve osobe, po mogućnosti oni koji će se baviti Projektom.

6.Zašto implementacija Projekta počinje u februaru 2019. godine, dok moduli Akademije počinju ranije?

Moduli i Akademije održivosti  će služiti za sticanje što većeg znanja, kako bi realizacija Projekta postala uspešnija.

7.Mogu li se prijaviti i organizacije sa većim godišnjim budžetom od 30.000 evra?

 Ne.

8. Sa kojim dokumentima treba dokazati godišnji promet organizacije?

Godišnji promet jedne organizacije može se dokazati Godišnjom izjavom o porezu na dobit, koja se uzima u PAK nakon vaše izjave. Ovaj dokaz će biti potreban ako ste deo uže dobitničke liste finansijske šeme Projekta.

9.Da li dobijamo dokaze iz EU da smo oslobađani  PDV-a?

EU ne izdaje dokaze za oslobađanje  od PDV-a, međutim  Zakon o PDV-u i objašnjavajuća  odluka o oslobađanju od PDV-a,  dovoljni su dokazi da budete oslobađani  od PDV-a. Vidi u nastavku objašnjenje:
"Prema javnoj objašnjavajućoj odluci br. 04/2016, donetoj od Generalnog direktora Poreske administracije Kosova, dobavljači  roba /usluga,  prilikom fakturisanja projekata koji se finansiraju iz prihoda od donacija, obračunavanje  moraju vršiti bez PDV-a, naznačavajući  u računu pozivanje na član 33. stav 3, pod stav 3.1 Zakona br. 05 / L - 37 o PDV ".

11.Da li su ovo jedine oblasti na kojima možemo da se prijavimo?

Da. Prijavljivanje se vrši u sledećim oblastima: 1. Demokratija i dobro upravljanje, 2. Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika, 3. Omladina i voluntarizam, 4. Vladavina prava i ljudska prava.

12.Ako organizacije nemaju slično postignuto iskustvo u prioritetnim oblastima, nego u drugim oblastima, mogu li se prijaviti?

Da.

13.Da li neformalne grupe koje nemaju NVO, ali su aktivne u naselju ili selima i imaju atraktivne ideje, imaju pravo prijave?

Projekat pruža podršku osnovanim organizacijama (registrovanim) najmanje godinu dana pre otvaranja  poziva za predloge projekata.

13.Mogu li se prijaviti za aktivnosti ljudskih prava, da se radi o mesecima ili godinama implementacije projekta i iznos prijave o aktivnosti  za ljudska prava.

Projekat  "Promovisanje održivog organizacionog razvoja OCD na Kosovu" pruža podršku idejama projekata OCD u četiri ključna područja intervencije: Demokratija i dobro upravljanje, Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika, Omladina i voluntarizam, Vladavina prava  i ljudska prava.

15 odabranim OCD  će se ponuditi finansijska podrška od 3500 EUR do 4000 EUR, bez obzira na oblast, koja  će  pokriti  100% troškova projekta.
Realizacija projekata treba da se odvija u periodu  februar 2019. -  juli 2019.

  1. Treba nam više informacija o ovom delu.

Pitanje:
a). Iznos finansijske podrške 3500-4000 – da li može da se prijavi  samo jedna organizacija,  jer nije nam jasan  izraz  "zajednica".  Pogledajte tekst u nastavku:
15 grantova za projekte zasnovane na zajednici će dobiti treće strane.  Minimalni iznos finansijske podrške iznosi 3500 EUR, dok je maksimalni iznos 4000 EUR. Finansiranje će pokriti 100% ukupnog budžeta projekta.

Pitanje:

b). Što se tiče koalicija, treba li 4 organizacije da sarađuju u projektu, da bi dostigli podršku 34.000, ili može samo jedna organizacija?

Možete se prijaviti kao jedina organizacija u ovoj fazi, ali projekat mora biti baziran na zajednici.

Ako vaš projekat bude prihvaćen,  u drugoj fazi grantova, pobedničke organizacije će graditi koalicije, koje će dobiti grantove  kao koalicije  u vrednosti do 8500 evra (34.000 evra je ukupan iznos koji se dodeljuje 4 koalicijama,  sa po 4 organizacija.   Jedna koalicija dobija maksimalno 8500 evra - 8500 x 4 koalicija, ukupno 34.000 evra).

14. Zainteresovan sam za otvaranje ordinacije, da li podržavate ove projekte?

Poziv je otvoren za Organizacije civilnog društva.

15.Mogu li se prijaviti za ovaj poziv, s obzirom na činjenicu da je NVO formirana 5 mjeseci, a ne 1 godinu.

NVO  bi trebao imati najmanje 1 godinu rada od registracije.

16.Da li se grantovi daju i za startupe, za otvaranje preduzeća?

Poziv je otvoren za Nevladine organizacije, koje se bave projektima zajednica, uglavnom zagovaranja.

17.Kada je reč o izgradnji koalicija, da li se koalicije stvaraju od  drugih organizacija,  ili od onih koje će pobediti u prvom krugu?

Organizacije koje dobijaju grantove u prvom krugu, iste će biti  organizovane u koalicijama.

18.Zašto se organizacije koje su funkcionalne manje od jedne godine ne podržavaju?

Da bi dokazala da je u stanju da upravlja projektom, organizacija bi trebalo da ima najmanje godinu dana od registracije i da ima najmanje jedan realizovani  projekat u prošlosti.

19.Da li organizacije mogu da se prijavljuju za fondove kao koalicije, ili treba da pojedinačno?

Organizacije mogu se prijaviti pojedinačno  za grantove,  dok se koalicije zaključuju između pobedničkih organizacija prvog kruga  grantova.

20.Mogu li se koalicije proširiti sa NVO-ima koje nisu dobitnice?

Jedan oblik proširenja koalicija,  može se izvršiti kroz potreban procenat za prikupljanje sredstava od koalicija, tj. 20% potrebnih za prikupljanje sredstava od koalicija, pri čemu se  može dodati neka NVO,  koja ima sredstva da pokrije ovaj potreban procenat