FIQ dhe KosovaIdeas nënshkruajnë Memorandum të Mirëkuptimit

10/11/2017

FIQ dhe KosovIdeas nënshkruajnë Memorandum të Mirëkuptimit
Forumi për Iniciativa Qytetare dhe KosovaIdeas nënshkruan memorandum mirëkuptimi i cili pritet të sjellë projekte të reja të fokusuara në zhvillimin e të rinjve. FIQ do të jetë një “Qendër e Kompetencave” duke ofruar trajnime për të rinjët që do të nisin fushata për mbështetje të projekteve të tyre. KosovoIdeas është një crowdfunding platform për projekte shoqërore në Kosovë. Ky bashkëpunim mes FIQ dhe KosovoIdeas parashehë projekte të përbashkëta të fokusuara në fuqizimin e të rinjëve.Për më shumë rreth KosovoIdeas: https://kosovaideas.com/

Donatorët e FIQ: