Promovimi i Ndjeshmërisë së Konfliktit

01/01/1970

Bashkë me Saferworld-in, FIQ-i ka lansuar raportin e dytë të Analizës së Konfliktit për Kosovë, pas suksesit që ka pasur studimi i parë. Hulumtimi ka përfshirë diskutime të fokus grupeve dhe intervista me akterë kryesorë në lokacione të ndryshme gjeografike dhe etnike me qëllim që të vë në pah problemet e shpeshta si arsyetime për konflikt dhe që të kuptojmë nxitësit e mëtutjeshëm të konfliktit në mënyrë që ne dhe parntnerët tanë të kuptojmë më mirë dhe të adresojmë më mirë punën tonë duke pasur parasysh ndjeshmërine ndaj konfliktit. Organizatat e interesuara në këtë këndvështrim mund të na kontaktojnë në info@fiq-fci.org
 
 

 

Donatorët e FIQ: