Zhvillimi i Vendeve të reja për Siguri në Komunitet

01/01/1970

Në Qershor, FIQ në bashkëpunim të ngushtë me partnerët, Këshilli i Paqes dhe të Drejtave të Njeriut (PHRC), Syri i Vizionit (SiV) filloi krijimin e vendeve të reja për siguri në komunitet në komunat e Prizrenit, Pejës dhe Obiliqit. Gjatë periudhës Qershor-Korrik FIQ do të kryej hulumtime me disa intervista me anëtare të komunitetit, zyrtarë të qeverisë lokale dhe veprues tjerë të përfshirë në sektorin e sigurisë me qëllim të identifikimit të komuniteteve më të prekshme nga çështjet e sigurisë. Bazuar në rezultatet, FIQ do të vendos se ku do të implementohet projekti si pjesë e VendiSigurt III.

Donatorët e FIQ: